Kantoren in Arnhem krijgen woonbestemming

Op drie locaties in Arnhem transformeren wij een kantoorpand naar appartementen. Te weten Kronenburgsingel 545 en Kroonpark 6 en 10. Arnhem was vorig jaar landelijk koploper als het gaat om transformeren van leegstaande kantoorpanden naar woningen. De appartementen zijn na de verbouwing bestemd voor starters, studenten, senioren en één persoonshuishoudingen. Ze beschikken over een  woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken en over een eigen meterkast buiten het appartement.

Het transformeren van kantoren heeft veel voordelen. Het draagt bij aan het tekort aan woningen en pakt het overschot aan kantoren aan. Daarnaast is er bij kantoortransformaties veel minder bouwmateriaal nodig, omdat er bijna niet gesloopt hoeft te worden.

Convenant aanpak leegstand kantoren

In juni 2012 heeft de Kantorentop het Convenant aanpak leegstand kantoren ondertekend. Hierin staan afspraken over de bestrijding van leegstaande kantoren. De Kantorentop bestaat uit gemeenten (VNG), provincies (IPO), het Rijk (ministeries van BZK en I&M) en marktpartijen. Het convenant liep op 27 juni 2017 af.

Samenwerking

Onze opdrachtgever is Bouwhuis Groep uit Apeldoorn. Bouwhuis Vastgoed investeert in winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Onderaannemers waar we mee samenwerken zijn:

  • Wouters – Totaal Afbouw
  • Breman – Installatietechniek
  • Van Ginkel – Afbouw
  • WURKS – Vloerafwerkingen
  • Wessels – Tegelwerken
  • VNS – Sloopwerken

Maart dit jaar vierden we het begin van onze samenwerking met de onderaannemers feestelijk met taart. De overeenkomst met de opdrachtgever was in februari een feit.

Kronenburgsingel 545 Arnhem

In dit kantoorpand, waar voorheen een zorginstelling gebruik van maakte, komen 51 appartementen. De appartementen krijgen een oppervlakte van 40 m2. We zijn in maart gestart met de transformatie en willen dit jaar de appartementen opleveren.

Kroonpark 6 en 10 Arnhem

Kroonpark 6 maakt ruimte voor 80 appartementen en is nu nog in gebruik als bankgebouw van de ING. Kroonpark 10 zal opgevuld worden met 93 appartementen en is nu nog gedeeltelijk in gebruik door een ICT bedrijf. We zijn in april gestart met de transformatie en hopen begin 2019 de appartementen op te leveren.

Nog meer transformaties door Schutte

De voorraad leegstaande kantoorgebouwen die aantrekkelijk zijn om te transformeren raakt nog niet op. Naast de transformatieprojecten in Arnhem zijn we in Deventer kantoren aan het transformeren naar woningen. In Deventer verbouwen we een voormalig ING-kantoor in de binnenstad aan de Smedenstraat 48 naar 14 appartementen. Deze werkzaamheden zijn eind februari gestart en zullen circa vijf maanden in beslag nemen.