Maatwerk

Ook als het aankomt op milimeters: Schutte Bouw levert maatwerk voor de meest uiteenlopende projecten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wat vinden onze klanten?

"Ondanks de tijdsdruk heeft Schutte kordaat gehandeld. Ze zijn zeer klantgericht. De opdracht is perfect ingevuld. " - J. Horst, Leeuwtechniek

"Heel tevreden over de samenwerking. Het is een heel mooi gebouw geworden. Oplossen van problemen achteraf ging ook netjes." - H. de Jager, projectleider Burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk

  • Prijszekerheid vanaf het begin
  • Uitwerking binnen budget
  • Doorlooptijd volgens planning
  • Helder proces
  • Uitwerking in BIM
  • Kwaliteit
  • Ambitie in duurzaamheid
  • Onderhoudskosten op basis van vooraf gemaakte keuzes

Maatwerk

Samenwerking is volgens onze ervaring de krachtigste basis voor een succesvol maatwerk project. Met onze BIM 3D-methodiek nemen we onze klant mee in het proces. Door te optimaliseren met de opdrachtgever en de eindgebruiker komen we tot een betaalbaar, kwalitatief maatwerk product.

Van begin tot eindoplevering

Het is belangrijk dat we tijdens het proces allemaal dezelfde taal spreken. Vandaar dat iedere opdracht bij Schutte bouw & ontwikkeling één aanspreekpunt krijgt voor de opdrachtgever, eindgebruiker en externe adviseurs. Deze persoon bewaakt het proces en werkt tijdens de voorfase met een team specialisten.

Van begin tot eindoplevering houden we controle en zekerheid op kwaliteit, planning en geld. We ontwikkelen, meten de haalbaarheid en huren zelf adviseurs in. Dit alles volgens de afspraken die wij met u  in de voorfase hebben gemaakt.

Per projectfase stellen we vast wat het beste is voor het project. Het team van Schutte beoordeelt op uitvoeringstechnisch vlak, op garantie en betaalbaarheid.

Ervaring

Schutte levert maatwerk voor de meest uiteenlopende projecten. Dat betekent dat we van alle markten thuis zijn, ook in combinatie met elkaar, zoals woningbouw en retail.  Vanuit ons concept Woon4D en eerdere maatwerkprojecten benutten we de kennis en ervaring in nieuwe projecten.

Revit / BIM 3D

Meteen helder op papier: uitvoerings- en werktekeningen werkt ons team uit in Revit en BIM 3D-modellen. Door snelle calculatie en duidelijke visualisatie tackelen we knelpunten van tevoren en komen we niet voor verrassingen te staan.

UAV-GC

Qua contractvorm zijn veel van onze projecten in bouwteam of conform UAV-GContwikkeld en gerealiseerd. Projecten op basis van UAV-GC zijn ons specialisme.

Kenniscentrum

Dagelijkse updates via ons kenniscentrum en uitvoeringsteam houden onze medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouwwereld. Nieuwe regelgeving, materialisatie, duurzaamheid en innovatie; ons team blijft scherp!

Budgetgerichte productontwikkeling

We hebben een goede prijs/kwaliteitsverhouding voor zowel onze conceptuele producten als voor maatwerk. Hierdoor kunnen opdrachtgevers samen met ons budgetgericht het gewenste en passende product ontwikkelen. Hierin bieden we een hoge mate van flexibiliteit met prijszekerheid en planningsgarantie.

Opdrachtgevers ervaren onze open houding qua prijs en budget als verfrissend. Het doelgericht sturen op financiën gebeurd in een open dialoog en wordt direct gekoppeld aan kwaliteit en planning. Wanneer omstandigheden veranderen, gaat onze energie naar het vinden van passende (budget neutrale) oplossingen.

Steeds vaker zijn opdrachtgevers geïnteresseerd in het totaalbeeld, genaamd total cost of ownership (TCO). Denk hierbij aan de 
aanschafwaarde, de exploitatiekosten en de toekomstige waarde van een gebouw. Schutte schetst alternatieve scenario's en komt met verrassende inzichten. Naast onze partners werken wij samen met innovatieve organisaties op het gebied van duurzaam bouwen, energiebesparing en financiering.

De focus verschuift van initiële investering als kosten voor de bouw van het project, naar minimale exploitatiekosten over de levensduur van het gebouw en het maximaal op pijl houden van de (toekomstige) waarde.