Missie

Schutte bouw & ontwikkeling levert een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Op basis van ruim 90 jaar ervaring realiseren we op transparante en efficiënte wijze duurzame, comfortabele en betaalbare (woon)gebouwen. Meer met minder zijn onze sleutelwoorden. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten.

Visie

We werken aan innovatieve oplossingen om in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken, zoals een afnemende beroepsbevolking, verduurzamen van de gebouwde omgeving en de transitie naar een circulaire economie. Constant zijn we op zoek naar product-, proces- en kostenefficiëntie aanpassingen om onze concepten te verbeteren en te vernieuwen.

Vertrouwen

Schutte bouw & ontwikkeling werkt en levert op basis van vertrouwen. We komen afspraken na, leveren kwaliteit en vinden het halen van planningen vanzelfsprekend. Bouwen is mensenwerk en mensen werken optimaal samen als ze elkaar vertrouwen. We werken met vaste partners, die we door jarenlange samenwerking goed kennen en vertrouwen. Opdrachtgevers zien dit terug in de kwaliteit van levering en waarderen onze aanpak in het realiseren van projecten.

Onderdeel van ASVB

Schutte bouw & ontwikkeling is onderdeel van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) uit Deventer. ASVB is een in Nederland bekend, succesvol netwerk van bouwgerelateerde (kennis)ondernemingen in Nederland, Duitsland en België. Door de krachten te bundelen, maken de bedrijven onderling gebruik van elkaars kennis, expertise en ervaring. ASVB geeft een impuls aan de innovatieve ontwikkeling en levert extra financiële draagkracht.

ASVB, logo

Voor wie?

  • Ontwikkelaars
  • Corporaties
  • Onderwijsinstellingen
  • Overheid
  • Semi-overheid
  • Zorginstellingen