De Pauw - 80 woningen - Drachten

In opdracht van Accolade hebben we voor de herstructurering van de wijk Robijnekamp te Drachten 80 woningen gerealiseerd.

Het project genaamd De Pauw omvat naast het ontwerp en de realisatie van 80 nieuwe woningen ook de sloop van 92 woningen. De nieuw te bouwen woningen waren zowel voor koop als huur bestemd.

Nul-op-de-meter woningen

De woningen zijn in drie fases gebouwd en in vijf verschillende types uitgevoerd, waaronder levensloopbestendige nultredenwoningen. Daarnaast zijn er circa 10 woningen binnen dit project uitgevoerd als nul-op-de-meter woningen (NOM).

Dit project is op basis van UAV-gc uitgevoerd. We waren eindverantwoordelijk voor zowel de sloop-, het ontwerp-, de bouwkundige alsmede de installatie- en civieltechnische werkzaamheden.

Het project in het nieuws

Woon4D

De woningen van dit project zijn volledig conform ons Woon4D-concept uitgewerkt. Hierdoor zijn wij in staat om volledig ketengeïntegreerd te werken, onze kennis optimaal te delen, faalkosten te verlagen en sneller en kwalitatief hoogstaand en voordeliger te bouwen.

Lees meer over Woon4D-concept

Bouw Informatie Model (BIM)

Dit project is in BIM uitgewerkt. Met behulp van ons BIM werken we een project vanaf voorlopig of definitief ontwerp uit naar een omgevingsvergunning en werktekeningen. Dit in één keer slim en goed, zodat de vele traditionele stappen in tekenwerk niet nodig zijn. Schutte beheerst de BIM-techniek als geen ander. Al jaren zijn wij bekend met het opzetten van een goede BIM-structuur. We hebben een eigen team van BIM-specialisten in huis.

Lees meer over ons BIM

Opdrachtgever
Stichting Accolade, Heerenveen
Architect
Van Manen en Zwart Architecten, Drachten
Start bouw
Medio 2014
Oplevering
September 2016
BIM
Project