Nieuwbouw Kindercluster De Oase - Utrecht

In opdracht van PCOU heeft Schutte bouw & ontwikkeling het kindercluster De Oase te Utrecht gerealiseerd.

Het totale project heeft een omvang van ca. 4.913 m².

Gebruikers kindercluster

Het kindercluster is een multifunctionele accommodatie en biedt plaats aan verschillende gebruikers. Deze gebruikers zijn onder andere;

  • Basisschool De Oase
  • Buitenschoolse opvang De Klimboom
  • Peuterspeelcentrum
  • Doenja Dienstverlening
  • OuderKindLokaal

Ook is het kindercluster uitgerust met een gymzaal, welke voldoet aan de eisen van het NOC-NSF.

Bouwteam

De aanbestedingsstukken zijn in bouwteamverband verder uitgewerkt naar een uitvoering gereed ontwerp. Schutte trad op als hoofdaannemer en was eindverantwoordelijke voor de bouwkundige en installatietechnische realisatie.

Opdrachtgever
PCOU, Utrecht
Architect
Geurts & Schulze architecten, Den Haag
Start bouw
Maart 2014
Oplevering
December 2014