Eerste nul-op-de-meter (NOM) labels

Schutte bouw & ontwikkeling heeft dinsdag 22 maart 2016, tijdens Building Holland Congres, de eerste nul-op-de-meter labels ontvangen uit handen van Johan Dunnewijk, voorzitter van de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen.

 

Robin Everaars (hoofd voorbereiding) kreeg voor het concept Woon4D het Predicaat Excellent Concept uitgereikt voor het nul-op-de-meter (NOM) project De Pauw in Drachten. Schutte bouw & ontwikkeling heeft dit project in opdracht van Accolade gerealiseerd.

NOM-woningen
Een NOM-woning is een zeer energiezuinig huis. Dit bereiken we door optimale isolatie van de daken, muren, vloeren en ramen. Daarnaast komt er in de woning een lage temperatuurverwarming, een efficiënte warmtapwateroplossing, een warmteterugwinning ventilatie (WTW) en zonnepanelen. De opgewekte energie door middel van zonnepanelen is zodanig hoog dat de gebouw gebonden energievraag en de bewoners energievraag in zijn geheel wordt terugverdiend.

Energie Prestatie Vergoeding
Sinds mei 2016 kunnen woningcorporaties of andere verhuurders in aanmerking komen voor een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) voor nul-op-de-meter woningen (NOM). Dit is bij wet vastgelegd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verhuurder kan de EPV vragen aan de bewoners. Zo kan een huurder bijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen en krijgen ze er een zeer energiezuinig huis voor terug. Opdrachtgevers en bewoners willen dan wel de zekerheid dat deze woningen ook daadwerkelijk energienotaloos zijn. Ook het ministerie wil die zekerheid. Daarom worden de aanbieders vooraf getoetst. De beste leveranciers krijgen het Predicaat Excellent Concept.
 
Over het Predicaat Excellent Concept
Alleen concepten met het predicaat Excellent kunnen het NOM-label krijgen. Het label geeft maximale zekerheid dat het concept tenminste de nul-op-de-meter prestaties levert, conform de eisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de EPV. Het geeft opdrachtgevers zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze weten zo vooraf dat de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen geen loze verkooppraatjes verkopen, maar hun beloften nakomen. Dat maakt de markt meer transparant. Tegelijkertijd helpt het predicaat aanbieders van concepten zich in de markt te onderscheiden. Omdat ze onderling voortdurend benchmarken, verbeteren ze voortdurend hun concept. De stichting toetst ieder concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor excellente concepten. Om de twee jaar worden de maatstaven daarvan verhoogd om ervoor te zorgen dat het niveau van conceptueel huisvesten voortdurend toeneemt.