De InfilTest

Schutte bouw & ontwikkeling test innovatief product bij nieuwbouwproject in Deventer

Deze innovatie, zogenoemd de InfilTest, zorgt voor een compleet luchtdichte woning. Door toepassing van de InfilTest kunnen we in een heel pril stadium van de bouw (ruwbouw fase) constateren of de woning compleet luchtdicht is. Met andere woorden; is in de nieuwe woning wel/geen sprake van ‘onzichtbare’ tochtgaten/-kieren? Dit product is toegepast in 41 energiezuinige woningen in Deventer.

Hoe gaat dit in zijn werk?
De InfilTest wordt gemonteerd in de toegangsdeur van de woning. Deze wordt vervolgens luchtdicht afgeplakt (zie foto). Aan de hand van de ventilator, die in beweging wordt gezet, wordt de lucht uit de nieuwe woning gezogen. Hierdoor ontstaat er in de woning een onderdruk. Het uitvoeringsteam kan daarna met de blote hand luchtstromen waarnemen op plaatsen waar eventueel een lekkage zit.

De InfilTest draagt bij aan lage energielasten voor de toekomstige bewoner.