Centrumplan Pikeursbaan - 28 woningen - Deventer

Schutte heeft in opdracht van DC Vastgoedontwikkeling het project Centrumplan Pikeursbaan gerealiseerd. De opdracht bestond uit nieuwbouw van 2.000 m² commerciële/winkelruimte, 28 (koop)woningen en een tweelaagse parkeergarage, inclusief fietsenstalling.

Dit unieke project bevindt zich op het grensvlak van de middeleeuwse binnenstad van Deventer. Aan de rand van het historisch Bergkwartier en de 19e eeuwse stadsring.

Geen woning is hetzelfde

Het project is opgesplitst in twee aparte delen, te weten de Pikeursbaan en de Houtmarkt. De centrale en bijzondere ligging van dit project heeft absoluut bijgedragen aan de voorspoedige verkoop van de woningen. Ook de afwisselende en complexe architectuur is in het oog springend. Geen enkele woning is hetzelfde.

De 28 woningen zijn onderverdeeld in:

  • 14 appartementen,
  • 4 penthouses,
  • 2 deckwoningen,
  • 3 maisonnettes en
  • 5 stadswoningen.

Binnenstedelijke complexiteit

Voorafgaand aan de nieuwbouw van het project vond een archeologisch onderzoek plaats tussen de Houtmarkt en de Walstraat. Tijdens dit onderzoek zijn grote delen fundering van de middeleeuwse stadsmuur rond de binnenstad van Deventer opgegraven en is ook een tufstenen toren ontdekt. Dit zorgde voor de nodige complexiteit. Op archeologievriendelijke wijze hebben we, in goed overleg met alle betrokken partijen, de fundering van de nieuwbouw over deze archeologische vondst gerealiseerd. Dit komt duidelijk naar voren in de belijning van het project.

De omliggende bebouwing en de woning aan de Walstraat stonden tijdens de realisatie van het project onder toezicht van Schutte en de afdeling Archeologie van de Gemeente Deventer. Dit in verband met beschermd stadsgezicht, monumentenstatus en stedenbouwkundige supervisie.

Bouwteam

Het centrumplan Pikeursbaan is in bouwteam uitgevoerd. Schutte trad gedurende het gehele bouwproces op als hoofdaannemer en was eindverantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties.

Opdrachtgever
DC Vastgoedontwikkeling, Deventer
Architect
Dana Ponec Architecten, Amsterdam
Start bouw
November 2011
Oplevering
Mei 2013
Omvang
7.297 m² bvo